WAŻNY KOMUNIKAT - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Wynikającą z konieczności zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 termin czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostaje przedłużony

DO 10 KWIETNIA 2020R.

Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. obowiązywać będą nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość.

Dodatkowe informacje znajdziecie w poniższych dokumentach

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu