Dyrekcja - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
mgr Danuta Służałek-Jaworska


adres e-mail: d.sluzalek-jaworska@zs-zarki.edu.pl


Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
mgr Anna Dzieża


adres e-mail: a.dzieza@zs-zarki.edu.pl