Dyrekcja - Zespół Szkół w Żarkach

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
mgr Danuta Służałek-Jaworska


adres e-mail: d.s.jaworska@zszarki.pl


Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
mgr Anna Dzieża


adres e-mail: a.dzieza@zszarki.pl


Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
mgr Arleta Tuora


adres e-mail: a.tuora@zszarki.pl


%d bloggers like this: