EUROPEJSKI RYNEK ZAWODOWY OTWARTĄ DROGĄ DO SUKCESU 2020 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

EUROPEJSKI RYNEK ZAWODOWY OTWARTĄ DROGĄ DO SUKCESU 2020

Rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe przedłużona do 22.02.2021 roku! (Dotyczy klas III technikum)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(tylko klasy III Technikum)
do projektu:


”Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079842
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Należy złożyć do koordynatora projektu: Agnieszki Skorek najpóźniej do 15.02.2021 roku

Do projektu kwalifikować się będą uczniowie z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji.  
Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie przekazana wychowawcom klas III technikum do 26.02.2021 r.

Harmonogram rekrutacji

Uczestników projektu
”Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu
o numerze 2020-1-PL01-KA102-079842

– od końca stycznia 2021 r. – przekazanie uczniom informacji o projekcie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń

– do 15.02.2021 r. – złożenie formularza zgłoszeniowego do koordynatora projektu -p. A. Skorek

– 15.02.2021 r. – formalna weryfikacja formularzy rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną

– 17.02.2021 r. – 25.02.2021 r. – indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z uczniami

– 26.02.2021 r. – przekazanie wychowawcom listy osób zakwalifikowanych do projektu, oraz listy osób rezerwowych. Wywieszenie listy zakwalifikowanych w gablocie szkoły.

– 01.03.2021 r. – spotkanie informacyjne uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu, uczniów na liście rezerwowej, z koordynatorami na platformie TEAMS. Przypomnienie celu wyjazdu, regulaminu, obowiązku odbycia przygotowania językowego, przygotowania pedagogicznego, i kulturowego już w samych Niemczech i inne sprawy wynikające z wyjazdu.

Koordynatorzy projektu:
Anna Dzieża
Agnieszka Skorek

Z uwagi na przedłużoną rekrutację informacja o uczniach zakwalifikowanych do projektu: „Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu” będzie udostępniona po 12.03.2021 r.

Nazwisko i ImięKlasaZawód
Alicja ŚwiebodaIIITechnik org. reklamy
Kinga KasprzykIIITechnik org. reklamy
Jakub WójcikIIITechnik org. reklamy
Julia SzczepańczykIITechnik reklamy
Gołuchowski KacperIIITechnik org. reklamy
Kopeć Kinga
Lista rezerwowa
IITechnik reklamy
Paulina Stolarska
Lista rezerwowa
IITechnik reklamy
Dawid Zamora
Lista rezerwowa
IITechnik reklamy
Mariusz Kocot
Lista rezerwowa
IITechnik reklamy
Wojciechowski DawidIIITechnik informatyk
Węgrzyn JakubIIITechnik informatyk
Wcisło OlivierIIITechnik informatyk
Jarosław LachowskiIITechnik informatyk
Koral MikołajIITechnik informatyk
Koczur Bartłomiej
Lista rezerwowa
IITechnik informatyk
Maksymilian Opałka
Lista rezerwowa
IITechnik informatyk
Pałęga ŁukaszIIITechnik żywienia
Patrycja HaładusIIITechnik żywienia
Jurek BarbaraIIITechnik żywienia
Weronika BamskaIIITechnik żywienia
Miłosz TkaczIIITechnik żywienia
Gabriela PączekIITechnik hotelarz

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.