EUROPEJSKI RYNEK ZAWODOWY OTWARTĄ DROGĄ DO SUKCESU 2020 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

EUROPEJSKI RYNEK ZAWODOWY OTWARTĄ DROGĄ DO SUKCESU 2020

Rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe przedłużona do 22.02.2021 roku!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu:


”Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079842
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Należy złożyć do koordynatora projektu: Agnieszki Skorek najpóźniej do 15.02.2021 roku

Do projektu kwalifikować się będą uczniowie z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji.  
Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie przekazana wychowawcom do 26.02.2021 r.

Harmonogram rekrutacji

Uczestników projektu
”Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu
o numerze 2020-1-PL01-KA102-079842

– od końca stycznia 2021 r. – przekazanie uczniom informacji o projekcie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń

– do 15.02.2021 r. – złożenie formularza zgłoszeniowego do koordynatora projektu -p. A. Skorek

– 15.02.2021 r. – formalna weryfikacja formularzy rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną

– 17.02.2021 r. – 25.02.2021 r. – indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z uczniami

– 26.02.2021 r. – przekazanie wychowawcom listy osób zakwalifikowanych do projektu, oraz listy osób rezerwowych. Wywieszenie listy zakwalifikowanych w gablocie szkoły.

– 01.03.2021 r. – spotkanie informacyjne uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu, uczniów na liście rezerwowej, z koordynatorami na platformie TEAMS. Przypomnienie celu wyjazdu, regulaminu, obowiązku odbycia przygotowania językowego, przygotowania pedagogicznego, i kulturowego już w samych Niemczech i inne sprawy wynikające z wyjazdu.

Koordynatorzy projektu:
Anna Dzieża
Agnieszka Skorek

Z uwagi na przedłużoną rekrutację informacja o uczniach zakwalifikowanych do projektu: „Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu” będzie udostępniona po 12.03.2021r.

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.