Grono pedagogiczne - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Grono pedagogiczne


mgr Danuta Służałek-Jaworska muzyka d.sluzalek-jaworska@zs-zarki.edu.pl
mgr Anna Dzieża wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe a.dzieza@zs-zarki.edu.pl
mgr Edyta Bacior język angielski e.bacior@zs-zarki.edu.pl
mgr Ewelina Bajnerman-Kuźniak surdopedagog e.bajnerman-kuzniak@zs-zarki.edu.pl
mgr Jakub Biłyk terapeuta zajęciowy, rewalidacja j.bilyk@zs-zarki.edu.pl
mgr inż. Przemysław Błaszczyk przedmioty zawodowe p.blaszczyk@zs-zarki.edu.pl
mgr Roksana Bzowska biologia r.bzowska@zs-zarki.edu.pl
mgr Damian Chachulski przedmioty zawodowe d.chachulski@zs-zarki.edu.pl
mgr Katarzyna Chwist język angielski k.chwist@zs-zarki.edu.pl
mgr Ewa Cichopek biologia e.cichopek@zs-zarki.edu.pl
mgr Janina Cuglewska język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne j.culewskak@zs-zarki.edu.pl
mgr Krzysztof Cupiał przedmioty zawodowe k.cupial@zs-zarki.edu.pl
mgr Maria Cwanek biologia m.cwanek@zs-zarki.edu.pl
mgr Aneta Galas przedmioty zawodowe a.galasi@zs-zarki.edu.pl
mgr Beata Ganczewska język angielski b.ganczewska@zs-zarki.edu.pl
mgr Katarzyna Gołuchowska język niemiecki, przedmioty zawodowe k.goluchowska@zs-zarki.edu.pl
mgr Joanna Gryl biblioteka j.bromirska@zs-zarki.edu.pl
mgr Urszula Jarkiewicz matematyka u.jarkiewicz@zs-zarki.edu.pl
mgr Dagmara Jaskólska historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce d.jaskolska@zs-zarki.edu.pl
mgr Lidia Jędruszek chemia l.jedruszek@zs-zarki.edu.pl
mgr Donata Kawecka biblioteka, logopedia d.kawecka@zs-zarki.edu.pl
mgr Wojciech Kieraś wychowanie fizyczne w.kieras@zs-zarki.edu.pl
mgr inż. Olga Kwiecień matematyka, przedmioty zawodowe o.kwiecien@zs-zarki.edu.pl
mgr Marzenna Lesiak przedmioty zawodowe m.lesiak@zs-zarki.edu.pl
mgr Anna Markiewicz przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne a.markiewicz@zs-zarki.edu.pl
mgr Dariusz Maszczyk matematyka m.maszczyk@zs-zarki.edu.pl
mgr Małgorzata Maszczyk matematyka d.maszczyk@zs-zarki.edu.pl
mgr Izabella Matczak pedagog szkolny i.matczak@zs-zarki.edu.pl
mgr Alicja Misiak język polski a.misiak@zs-zarki.edu.pl
mgr Barbara Musialik język rosyjski b.musialik@zs-zarki.edu.pl
mgr Gabriela Nowak wychowanie fizyczne g.nowak@zs-zarki.edu.pl
mgr Janusz Nowak edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe j.nowak@zs-zarki.edu.pl
mgr inż. Lidia Nowak przedmioty zawodowe l.nowak@zs-zarki.edu.pl
mgr inż. Wiesława Nowak przedmioty zawodowe w.nowak@zs-zarki.edu.pl
mgr Maciej Osys przedmioty zawodowe, informatyka m.osys@zs-zarki.edu.pl
mgr Małgorzata Pavlenko fizyka, informatyka m.pawlenko@zs-zarki.edu.pl
mgr Mariola Piątek historia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie m.piatek@zs-zarki.edu.pl
mgr Beata Placek język polski b.placek@zs-zarki.edu.pl
mgr Nina Podsiadlik język angielski n.podsiadlik@zs-zarki.edu.pl
mgr Bożena Prokopowicz geografia b.prokopowicz@zs-zarki.edu.pl
mgr Adrianna Pucek kosmetologia a.pucek@zs-zarki.edu.pl
mgr Agnieszka Ratman język angielski, fizyka a.ratman@zs-zarki.edu.pl
mgr Artur Skinder religia a.skinder@zs-zarki.edu.pl
mgr Małgorzata Skinder edukacja dla bezpieczeństwa, przedsiebiorczość, ekonomia w praktyce, informatyka, przedmioty zawodowe m.skinder@zs-zarki.edu.pl
dr Agnieszka Skorek edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe a.skorek@zs-zarki.edu.pl
mgr Kinga Skowron-Gieroń rehabilitacja ruchowa, rewalidacja k.skowron@zs-zarki.edu.pl
mgr Przemysław Tabaka wychowanie fizyczne p.tabaka@zs-zarki.edu.pl
mgr Arleta Tuora język polski a.tuora@zs-zarki.edu.pl
mgr Aneta Tyras historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka a.tyras@zs-zarki.edu.pl
mgr Monika Wcisło język angielski m.wcislo@zs-zarki.edu.pl
mgr Jolanta Woś przedmioty zawodowe j.dyllus@zs-zarki.edu.pl
mgr Marta Wyszyńska-Słota psycholog
mgr Jolanta Zamora przedmioty zawodowe, biblioteka j.zamora@zs-zarki.edu.pl
mgr Ewa Zbiróg przedmioty zawodowe e.zbirog@zs-zarki.edu.pl
mgr Eugenia Zielińska język rosyjski e.zielinska@zs-zarki.edu.pl