Dla uczniów - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Dla uczniów

Pomoc dla osób będących w kryzysie oraz ich bliskich

„Życie warte jest rozmowy”

Centrum Wsparcia: 800 70 22 22

Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia: 112

Czat i E-mail: www.liniawsparcia.pl, porady@liniawsparcia.pl

Aktualne wersje:

Poprzednie wersje: