Technik żywienia i usług gastronomicznych - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Technik żywienia i usług gastronomicznych

1. Charakterystyka zawodu i kwalifikacji Technik żywienia i usług gastronomicznych: 

 •       planuje produkcję, ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulację, planuje jadłospisy, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne,organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów,organizuje pracę magazynu, organizuje i nadzoruje proces produkcyjny
 • prowadzi własną placówkę gastronomiczną. 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

2. Praca po ukończeniu szkoły:

 • w zakładach gastronomicznych takich jak: firmy cateringowe, bary, kawiarnie, restauracje itp. ,
 • we własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne. 

3. Praktyki:

 • Praktyki zawodowe w kraju i za granicą m.in. w ramach programu Erasmus+ (w  Anglii, Portugalii, Niemczech),
 • w technikum w trakcie nauki uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni. 

4. Współpraca z pracodawcami i uczelniami:

Uczniowie naszego technikum mają możliwość zatrudnienia w lokalnych zakładach gastronomicznych i hotelach  m.in.

 • hotelu „Villa Verde” w Zawierciu,
 • „Przystani Leśńów” w Żarkach,
 • „Gościnicu Jurajski” w Żarkach ,
 • „Białka Widok” w Białkce Tatrzańskiej,
 • „La Stazione” w Myszkowie,
 • Restauracji „ Mag” w Myszkowie i wielu innych. 

Współpracujemy m.in. z:

 • Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
 • Wyższą Szkołą Medyczną ( kierunek – gastronomia) w Katowicach. 

5. Dla zdolnych i zainteresowanych:

Możliwość uczestniczenia w kursach:

 • kuchni molekularnej,
 •  baristy,
 • barmańskim.

Konkursy:

Uczniowie mogą wziąć udział w konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie gastronomii, kelnerstwa i cukiernictwa i barmaństwa. 

Wycieczki do zakładów gastronomicznych i hoteli:

 • Hotelu „Villa Verde” w Zawierciu,
 • Browaru „ Jana” w Zawierciu,
 • „Przystani Leśniów” w Żarkach,
 • „Białka Widok: w Białkce Tatrzańskiej i wielu innych.