Szkoła Patriotów - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Szkoła Patriotów

Uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach włączyli się do wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Szkoła patriotów” organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Patriotyczne przedsięwzięcia mają na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej kulturowej i pielęgnowaniu tradycji poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach  z historii kraju i regionu.

Realizacja projektu ,,Szkoła Patriotów” w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Nasza szkoła włączyła się do wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Szkoła Patriotów” organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. To patriotyczne przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i bohaterach z historii kraju i regionu, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji.

Naszym bohaterem został patron szkoły Tadeusz Kościuszko. Inżynier wojskowy, generał polski i amerykański, bohater wojenny obu krajów. Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie. Uczył się w kolegium pijarów w Lubieszowie. Majątek miał w całości odziedziczyć jego brat, dlatego Tadeusz wybrał karierę wojskową. Gdy król Stanisław August Poniatowski stworzył w Warszawie Szkołę Rycerską, Kościuszko wstąpił do niej dzięki wsparciu Czartoryskich.

Był wyróżniającym się kadetem, w związku z czym uczęszczał dodatkowo na kurs inżynierski. Po ukończeniu szkolenia pozostał w placówce w roli instruktora. W 1769 roku wyjechał jako stypendysta królewski do Francji, by dalej kształcić się w dziedzinie wojskowości. Uczył się tam również malarstwa. Po powrocie do Polski w 1774 roku został instruktorem Szkoły Rycerskiej. Pięcioletni pobyt w przedrewolucyjnej, oświeceniowej Francji wywarł poważny wpływ na jego przekonania polityczne i społeczne. Nie znalazł jednak zatrudnienia w polskim wojsku, w związku z czym postanowił poszukać zajęcia zagranicą. Dowiedziawszy się o wojnie w Ameryce (wojna o niepodległość USA), wyruszył za ocean. Na miejscu zaangażowano go do fortyfikowania obozów wojskowych, co przyniosło mu spory rozgłos (zbudował między innymi twierdzę West Point). Kongres uznał go za bohatera, awansował na generała oraz nagrodził go nadaniem gruntu, a także pewną znaczną sumą pieniędzy.

W 1784 roku Kościuszko wrócił do Polski. W 1788 szlachta na Sejmie Wielkim zabiera się za ostre reformowanie państwa, częściowo nawet wbrew królowi. Kościuszko w 1789 dostaje wreszcie upragnioną nominację na generała wojsk koronnych. Wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku, po której awansowany został na generała lejtnanta. Po przystąpieniu Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej udał się na emigrację. Zaangażował się w przygotowania do zbrojnego powstania.

24 marca 1794 roku złożył narodowi uroczystą przysięgę, stając na czele insurekcji, zwanej od jego nazwiska kościuszkowską. W czasie powstania wydał uniwersał połaniecki, zapewniający wolność osobistą chłopom. Kościuszko został ranny w bitwie pod Maciejowicami i dostał się do niewoli rosyjskiej. Niedługo później insurekcja upadła, wojsko polskie zostało rozbite. Po wyjściu z niewoli udał się w podróż, najpierw po Europie, a później do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Europy w latach 1798–1815 mieszkał pod Paryżem, brał wtedy m.in. udział w tworzeniu Legionów Polskich oraz w zakładaniu Towarzystwa Republikanów Polskich. Był sceptycznie nastawiony do Napoleona i Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. odmówił wsparcia dla powstania uzależnionego od Rosji Królestwa Polskiego.

Zmarł 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii. Tadeusz Kościuszko uznawany jest za bohatera dwóch narodów. Zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych nie brakuje pomników i miejsc mu poświęconych, jego imię nosi też Akademia Wojskowa w West Point, również na jego pamiątkę nazwano najwyższy szczyt Australii. 

21 marca co roku obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, podczas którego uczniowie składają kwiaty i znicze pod popiersiem naszego patrona oraz pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Żarkach.

W kwietniu 2022 roku wzięliśmy udział w projekcie: „Czuwamy! Pamiętamy!” w ramach którego chcieliśmy dokonać rewitalizacji pomnika Tadeusza Kościuszki w Żarkach. Nadrzędnym celem inicjatywy rewitalizacji było godne upamiętnienie bohatera, który dla społeczności naszej szkoły jest ważny.

Pozostałe działania społeczności szkolnej w ramach projektu „Szkoła Patriotów” w odrębnym sprawozdaniu.

Podjęte działań w ramach projektu:

 1. Przygotowanie prezentacji przez młodzież dot. powstania styczniowego
 2. Przygotowanie gazetki o dyktatorach powstania styczniowego
 3. Wystawa prac uczniów pt. „Historia powstania styczniowego w pudełku zapisana”-styczeń 2023
 4. Uroczysta akademia z udziałem uczniów z okazji 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Żarkach i okolicy
 5. Udział młodzieży we mszy św. z okazji 160 rocznicy z udziałem pocztu sztandarowego szkoły
 6. Drużynowa gra historyczna z udziałem uczniów- escape room
 7. Składanie kwiatów i zniczy na grobach poległych powstańców i pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki – patrona szkoły
 8. Konkursy historyczne dla uczniów szkół podstawowych pt. „ Powstanie styczniowe w Żarkach i okolicy” oraz fotograficzny „ Miejsca pamięci bohaterów”
 9. Udział uczniów w lekcji otwartej archiwum państwowego w Częstochowie dotyczącego powstania styczniowego na terenie Żarek
 10. Składanie wiązanek kwiatów na cmentarzu parafialnym w Żarkach na mogiłach powstańców i żołnierzy z okresu II wojny światowej z okazji dnia wszystkich świętych
 11. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych – Tropem Wilczym pod honorowym patronatem pani Jadwigi Wiśniewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego
 12. Udział młodzieży w uroczystością związanych z Dniem Niepodległości na terenie powiatu myszkowskiego i miasta Żarek- złożenie kwiatów i zniczy udział w szkolnej akademii
 13. Wykonywanie przez uczniów pamiątkowych kartek dla bohaterów  powstania warszawskiego w ramach projektu BohaterON
 14. Taniec z flagami narodowymi wykonany przez uczennice naszej szkoły z okazji 160 rocznicy powstania styczniowego
 15. Konkurs na najpiękniejszy kotylion z okazji Święta Niepodległości
 16. Spotkanie z wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego  dr hab. Jackiem Szpakiem dotyczące historii Żarek
 17. Udział uczniów w projektach ministerialnych „Szkoła do hymnu” i „Szkoła pamięta”
 18. Udział uczniów w konkursach historycznych organizowanych przez starostwo powiatowe w Myszkowie
 19. Uroczyste obchody patrona szkoły- składanie kwiatów w dzień insurekcji Kościuszkowskiej
 20. „Bieg dla bohaterów powstania styczniowego 1863r. z Żarek” – zawody zorganizowano w związku z obchodami 160 rocznicy powstania styczniowego