Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach - Liceum, Technikum oraz Szkoła Policealna

Pamieć81

http://pamiec81.pl/index.php/o-projekcie/PROJEKTGDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM…