Technik informatyk - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Technik informatyk

1. Charakterystyka zawodu i kwalifikacji 

Technik informatyk: 

  • to specjalista niezbędny w każdej firmie, organizacji czy instytucji,
  • to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód – dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

2. Praca po ukończeniu technikum:

 ·        montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych 

·        wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych 

·        projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych 

·        programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych 

·        projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią  

3. Praktyki

Uczeń ma możliwość brać udział w projektach unijnych realizowanych na terenie naszej szkoły oraz w praktykach zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus+. W technikum w trakcie nauki uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni. 

 4. Współpraca z pracodawcami i uczelniami Uczniowie naszego technikum mają możliwość zatrudnienia w lokalnych firmach zajmujących się 

  • diagnostyką PC,
  • sieciami komputerowymi,      
  • programowaniem      aplikacji internetowych czy
  • tworzeniem      responsywnych stron www.

Współpracujemy m.in. z: 

·       Instytutem Informatyki i Instytutem Technologii i Mechatroniki Wydziału Informatyki Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

 ·       Laboratorium Biotechnologii LABIOT w Cieszynie 

·       Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

·       AGH w Krakowie 

·       Politechniką Wrocławską 

5. Dla zdolnych i zainteresowanych
Zajęciach dodatkowe: 

·        robotyka 

·        e-sport 

·        programowanie 
Konkursy:

 ·        Konkurs Wiedzy Technicznej organizowany przez Uniwersytet Śląski 

·        turnieje e-sportowe organizowane przez naszą szkołę 

·        konkursy z projektowania robotów 
Wycieczki:

 ·        dni otwarte i wykłady naukowe organizowane przez wyższe uczenie z którymi współpracujemy, 

·        Śląski Festiwal Nauki 

·        festiwale robotów: o   Robotic Arena organizowany przez Politechnikę Wrocławską o   Festiwal Robotyki – ROBOCOMP organizowany przez AGH w Krakowie

 ·        wykłady i warsztaty naukowe z filmem 3D – program edukacyjny IMAX Katowice