Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy 2018 - Zespół Szkół w Żarkach

Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy 2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (tylko klasy III Technikum) do projektu:„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy ”o numerze 2018-1-PL01-KA102-049408w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Zgłoszenia należy złożyć do koordynatora projektu: Agnieszki Skorek najpóźniej do 14.12.2018 roku. Do projektu kwalifikować się będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji.


Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie przekazana wychowawcom klas III technikum do  21.12.2018 r.

%d bloggers like this: