"Przestępczość w życiu codziennym" - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

„Przestępczość w życiu codziennym”

W dniu 15.11.2019r. odbyło się spotkanie klas pierwszych z radcą prawnym, panią Anną Kotowicz. Tematyka spotkania, to przestępczość w życiu codziennym. Pani radca prawny omówiła wybrane zagadnienia prawno-karne dla młodzieży, m.in. cyberprzestepczość, zagrożenia w sieci, przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, sankcje za posiadanie substancji psychoaktywnych. Uczniowie mieli okazję przymierzyć togę radcy prawnego.

Kamila Marecka