Termomodernizacja - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Termomodernizacja

Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia  ledowego w budynku Zespołu szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół im. T Kościuszki w Żarkach obejmująca odwodnienie i ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia dachu budynku głównego oraz stropodachu budynku sali gimnastycznej, remont instalacji C.O. , kanalizacyjnej i odgromowej, wymianę oświetlenia przez wymianę opraw oświetleniowych, budowę instalacji solarnej, budowę wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Nastąpi również zmniejszenie ilości gazu potrzebnego do ogrzewania szkoły. 

Całkowite wydatki kwalifikowane:   2.302.039,98 zł
Wartość dofinansowania:   1.956.733,95 zł