Rada rodziców - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Rada rodziców

Skład osobowy rady rodziców:

Barbara Matyja – przewodnicząca

Joanna Nowakowska – sekretarz

Natalia Veith – skarbnik

Dane do wpłat na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Żarkach

42-310 Żarki ul. Myszkowska

19 8279 1036 0400 0329 4004 0002

BS Myszków o/Żarki

Gotowy blankiet do pobrania