Nowoczesne kształcenie (I) - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Nowoczesne kształcenie (I)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORAZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50. Czytaj całość …


ZAPYTANIE OFERTOWEZespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.czytaj całość …formularz ofertowy


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na dostawę Pendrive z materiałem diagnostycznym dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.czytaj całość …
Formularz ofertowy


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGOdot. dostawy podręczników dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.czytaj całość …grudzień 2016<hr>
Dokumenty do pobrania dla kandydatów starających się o uczestnictwo w projekcie:„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach”

Zapytania ofertowe i formularze:

Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych:– odpowiedź do zapytań ofertowych – meble – NOWOŚĆ ***– zmiana treści zapytania ofertowego – podręczniki – NOWOŚĆ ***Rozstrzygnięcia przetargów:Do wszystkich Wykonawców

  • dot. zapytania ofertowego na dostawę  mebli biurowych dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50. Czytaj całość …
  • Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.11.2016 r.

 dot. zapytania ofertowego na  dostawę podręczników dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”  czytaj calość …

  • ZAPYTANIE OFERTOWE – Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”  czytaj całośc …

– załączniki ofertowy nr 1 – formularz ofertowy

grudzień 2016 J.N.