Podziękowania dla młodzieży - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Podziękowania dla młodzieży

W starostwie powiatowym w Myszkowie odbyło się spotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski. Członkowie Zarządu Powiatu podziękowali młodzieży za przygotowanie spektaklu słowno-muzycznego podczas uroczystości przekazania sztandarów Solidarności.

Uroczystość przekazania historycznych, zakładowych sztandarów NSZZ Solidarność na ręce przedstawicieli samorządu powiatowego miała miejsce 29 listopada.
Część artystyczną przygotowała młodzież pod kierunkiem swoich opiekunów. Zarząd Powiatu ze Starostą Piotrem Kołodziejczykiem, Wicestarostą Mariuszem Morawcem, Członkami Zarządu Jolantą Koral, Jarosławem Kumorem, Tomaszem Ośmiałowskim oraz Sekretarz Powiatu Krystyną Jasińską – pogratulowali młodzieży wspaniałego występu, w którym obok inscenizacji czysto artystycznych, znalazło się miejsce na ciekawe i merytoryczne przedstawienie działań Solidarności w myszkowskich zakładach pracy.

W sali sesyjnej zgromadzili się uczniowie wraz z opiekunami – Małgorzatą Piskorską-Hepner i Małgorzatą Miszczyk z Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie, Barbarą Wróbel z ZS nr 2 w Myszkowie, Marcinem Templinem z Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie, Małgorzatą Skinder z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.

Uczniowie i ich opiekunowie otrzymali drobne upominki za swój wkład w przygotowanie uroczystości.

Kamila Marecka