Konkurs Fotograficzny - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Konkurs Fotograficzny

KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MOJE HOBBY’’
dla uczniów klas 7- 8 szkoły podstawowej
organizowany przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego na wykonanie zdjęcia pt. ,,Moje hobby’’. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki.

Adresat:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej.

Tematyka pracy konkursowej:
Zdjęcie wykonane samodzielnie przez uczestnika na temat ,,Moje hobby’’.
Prace mogą zostać edytowane w dowolnych programach. Dopuszcza się możliwość zastosowania kilku programów w celu uzyskania efektu końcowego.
Dostarczone prace mają składać się z dwóch fotografii (jedna czarno-biała a druga w kolorze).
Zdjęcia muszą być podpisane z tyłu pracy przez ich wykonawcę.
Prace należy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły lub pocztą na adres szkoły – Zespół Szkół im. T. Kościuszki, Żarki ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki.

Cele główne konkursu:
– Pokazanie swoich zainteresowań i talentów.
– Nauka stosowania programów do obróbki zdjęć.
– Rozwijanie umiejętności fotografowania.

Cele szczegółowe konkursu:
– Kształtowanie wyobraźni i zdolności intelektualnej młodzieży.
– Uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury i rzeczy martwych.
– Zwrócenie uwagi na różnorodność zainteresowań.

Terminy:
Prace w postaci dwóch zdjęć należy dostarczyć do sekretariatu zespołu szkół w Żarkach.
Termin składania prac do 31.03.2020.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 07.04.2020.

Ocenie podlegać będą:
– Estetyka,
– Oryginalność pomysłu,
– Zgodność z tematem,
– Kompozycja,
– Efektywność,
– Siła przekazu informacji,
– Umiejętność obróbki zdjęć.

Jury konkursowe:
Dostarczone prace oceniać będzie zespół arbitrów w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciele oraz przedstawiciele klasy II TR.

Organizatorzy przewidują:
– Nagrody i dyplomy dla laureatów: I, II, III miejsca.
– Dyplomy dla uczestników.
– Wystawę pokonkursową w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
– Wyniki konkursu zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Agnieszka Skorek