Nabór do projektu ERASMUS+ Culinary Heritage of European Food - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Nabór do projektu ERASMUS+ Culinary Heritage of European Food

Dyrekcja oraz nauczyciele koordynujący projekt:

Erasmus+ Project KA2 (Strategic Schoolpartnership) Culinary Heritage of European Food January 2020 – December 2021

ogłaszają nabór na uczestników projektu.

1. Karty zgłoszenia można składać do p. B. Ganczewska, E. Bacior i B. Prokopowicz do dnia 29 lutego 2020 roku. Następnie odbędzie się weryfikacja zgłoszeń i egzamin ustny z języka angielskiego.
2. Wyniki i lista uczestników projektu zostanie ogłoszona do 15 marca 2020 roku.
3. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 1-2 Liceum Ogólnokształcącego i klas 1-3 Technikum.
4. do projektu może zgłosić się każdy kto spełnia następujące kryteria:
a. ocena z zachowania co najmniej bardzo dobry ( w szczególnych przypadkach może być akceptowana ocena dobra)
b. ocena z języka angielskiego co najmniej dobry (jeśli kandydat mówi płynnie może być akceptowana ocena niższa) – znajomość języka angielskiego co najmniej poziom B2
c. znajomość kuchni krajów europejskich i polskiej i umiejętność gotowania d. nienaganna kultura osobista
e. bardzo dobra opinia wychowawcy klasy poparta wywiadem wśród nauczycieli uczących
f. zgoda rodziców
g. dyspozycyjność i zaangażowanie w prace nad projektem poza lekcjami
h. pozytywna kreatywność

Więcej informacji tutaj: https://zs-zarki.edu.pl/culinary-heritage-of-european-food/

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.