Klauzula informacyjna - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W ŻARKACH

OD 25.03.2020 DO ODWOŁANIA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem COVID-19.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach,
  ul Myszkowska 50, 42 – 310 Żarki tel. 34/314 80 24, e-mail: sekretariat@zs-zarki.edu.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych możecie się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@zs-zarki.edu.pl
 3. Dane wykorzystywane są przez nas w celu prowadzenia nauczania na odległość, oceniania
  i klasyfikowania uczniów związanego z zagrożeniem epidemiologicznym.
 4. Szkoła stosuje adekwatne środki zabezpieczeń, jednocześnie zachowując rozliczalność, integralność
  i poufność .

Szkoła uzyskała dostęp do pakietu Advanced za 0 $ dla organizacji non profit i instytucji edukacyjnych. Platforma została uruchomiona jako miejsce w którym uczniowie i nauczyciele mogą się ze sobą bezpiecznie i jednoznacznie komunikować. Poszczególne zajęcia on-line mogą być realizowane za pomocą innych narzędzi, jednak na platformie workplace będzie odbywała się organizacja i wymiana materiałów. W ramach uruchomienia platformy dla każdego ucznia zostało utworzone konto pocztowe w domenie @zs-zarki.edu.pl. Aby zacząć korzystać z usługi workplace każdy użytkownik powinien zalogować się na indywidualną skrzynkę pocztową . Aktywacja usługi polega na wykonaniu instrukcji zawartych w wiadomości e-mail otrzymanej z platformy. Informacje
o ocenach i inne dane będą przekazywane uczniom i rodzicom indywidualnie, przy pomocy uzgodnionych środków przekazu informacji

 1. Na platformie workplace przetwarzane są takie dane osobowe: imię i nazwisko, klasa/przynależność
  do grupy.
 2. Korzystanie z platformy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Okres przez jaki będziemy przetwarzali dane osobowe – od 25.03.2020 do ODWOŁANIA
 4. Pamiętaj, że masz prawo : żądać dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania Twoich danych, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania co jest równoznaczne z niemożliwością prowadzenia nauki na odległość.
 5. Danych nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Państwa dane
  nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Zakres danych jakich od Ciebie żądamy wynika z decyzji Dyrektora Szkoły oraz organu prowadzącego.
 7. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych naruszają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, macie prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu