KOMUNIKAT - Egzaminy zawodowe w sesji zima 2024 - roku szkolnego 2023/2024. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

KOMUNIKAT – Egzaminy zawodowe w sesji zima 2024 – roku szkolnego 2023/2024.

Egzamin pisemny na komputerze

– 10.01.2024 r.

Egzaminy praktyczne

– 09.01.2024r. – HGT.12

– 16.01.2024r. – PGF.07

– 16.01.2024 r – INF.03

– 17.01.2024r. – PGF.08

– 18.01.2024r. – INF.02

Wszystkie informacje dotyczące egzaminów są dla Państwa dostępne na stronie CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje/

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów (godzina, sala, lista zdających) znajdują się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu ucznia.

Jolanta Zamora