Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

 1. Uczeń przychodzi do szkoły zaopatrzony w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 2. Przy wejściu do placówki uczeń i nauczyciel dezynfekuje ręce.
 3. Uczeń przechodzi do wyznaczonej na zajęcia rewalidacyjne sali.
 4. Nauczyciel przeprowadza wywiad z uczniem na temat jego stanu zdrowia oraz po uzyskaniu zgody bada jego temperaturę.
 5. Sala w której odbywają się zajęcia jest wywietrzona oraz zdezynfekowana.
 6. Nauczyciel jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 7. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych.
 8. W trakcie zajęć nie wolno nosić biżuterii na rękach poniżej łokcia.
 9. W sali gdzie odbywają się zajęcia jest płyn do dezynfekcji.
 10. Uczestnicy zajęć zachowują odpowiedni dystans – 2 m.
 11. Po każdych zajęciach sala jest dezynfekowana.

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu