Konkurs Fotograficzny " W POGONI ZA ZIMĄ" - dla uczniów Szkół Podstawowych - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Konkurs Fotograficzny ” W POGONI ZA ZIMĄ” – dla uczniów Szkół Podstawowych

KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,W pogoni za zimą’’
dla uczniów klas 7- 8 szkoły podstawowej
organizowany przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki
w Żarkach

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego na wykonanie
zdjęcia pt. ,,W pogoni za zimą’’.
Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół
im. T. Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki.

Adresat:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych
Szkoły Podstawowej.

Tematyka pracy konkursowej:

Zdjęcie wykonane samodzielnie przez uczestnika na temat
,,W pogoni za zimą’’
Prace mogą zostać edytowane w dowolnych programach.
Dopuszcza się możliwość zastosowania kilku programów w celu
uzyskania efektu końcowego
Dostarczone prace mają składać się z dwóch fotografii (jedna
czarno-biała a druga w kolorze)
Zdjęcia muszą być podpisane z tyłu pracy przez ich wykonawcę.
Prace należy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły, pocztą na
adres szkoły – Zespół Szkół im. T. Kościuszki, Żarki, ul.
Myszkowska 50, 42-310 Żarki lub na adres mailowy szkoły:
sekretariat@zs-zarki.edu.pl

Cele główne konkursu:

Uwiecznienie na fotografii piękna zimy, osób , przyrody….
Nauka stosowania programów do obróbki zdjęć.
Rozwijanie umiejętności fotografowania.

Cele szczegółowe konkursu:
Kształtowanie wyobraźni i zdolności intelektualnej młodzieży.
Uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury i rzeczy
martwych.
Zwrócenie uwagi na różnorodność zainteresowań.

Terminy:
Prace w postaci dwóch zdjęć należy dostarczyć do sekretariatu
Zespołu Szkół w Żarkach, pocztą lub mailem
Termin składania prac do 15.02.2021r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.02.2021r.

Ocenie podlegać będą:
Estetyka,
Oryginalność pomysłu,
Zgodność z tematem,
Kompozycja,
Efektywność,
Siła przekazu informacji,
Umiejętność obróbki zdjęć.

Jury konkursowe:
Dostarczone prace oceniać będzie zespół arbitrów w składzie:
dyrektor szkoły, nauczyciele uczący w Technikum Reklamy.

Organizatorzy przewidują:
Nagrody i dyplomy dla laureatów: I, II, III miejsca.
Dyplomy dla uczestników.
Wystawę pokonkursową w Zespole Szkół im. T. Kościuszki
w Żarkach.
Wyniki konkursu zwycięskich prac zostaną opublikowane na
stronie internetowej szkoły.

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.