W dowód uznania dla naszej szkoły! - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

W dowód uznania dla naszej szkoły!

„Śladami Powstania Styczniowego w Regionie Częstochowskim”

Projekt edukacyjno-patriotyczny.

W uznaniu za pielęgnowanie pamięci o Powstańcach Styczniowych w swoich miejscowościach, Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska wręczyła, na ręce naszej Pani Dyrektor, Pana Artura Skindera i szkolnej delegacji (Aleks Dłubała, Wiktoria Cupiał, Szymon Walasek), publikacje historyczne, ryngrafy oraz pamiątkowe tablice nawiązujące do powstańczych symboli.

Przypomnijmy, że inicjatorką projektu patriotycznego „Śladami Powstania Styczniowego w Regionie Częstochowskim” jest Europoseł Jadwiga Wiśniewska, zaś jego koordynacją zajmuje się Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość. Zaproszenie do udziału w tej szczególnej lekcji historii przyjęło 21 szkół z Częstochowy, Myszkowa oraz powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego, w tym 5 szkół noszących imię związanie z Powstaniem Styczniowym.

Jolanta Zamora