INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W nawiązaniu do Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i informacji MEN z dnia 16 marca 2020r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach informuję, że od 16.03.2020r. nauczyciele podjęli następujące działania mające na celu wspieranie uczniów w samodzielnej nauce w domu:

– kontakt elektroniczny ( kontakt e-mail i konta facebook)

– dodatkowo korzystanie z aplikacji ( online ZOOM, goole classroom, workspace, Quizlet, Neardpod ,Learning Apps, Messenger)

Szczegółowe informacje uczniowie mogą otrzymać bezpośrednio od wychowawcy klasy.

Przygotowane i przesłane przez nauczycieli materiały dydaktyczne oraz inne prowadzone przez nauczycieli działania umożliwią sprawniejszy powrót do nauczania … po powrocie do szkoły.

Przesyłanie informacji i prowadzenie zajęć online powinno się odbywać tylko zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Link do rozporządzenia:
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000410

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu