Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 R. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 R.