Egzaminy zawodowe styczeń-luty 2021 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Egzaminy zawodowe styczeń-luty 2021

Harmonogram dla zdających egzamin w sesji styczeń/luty 2021

Egzamin praktyczny – 11.01.2021

Klasa 4 TGH- gastronomia

  • Godz. 12.15. – duża sala gimnastyczna wejście od parkingu

4 TGH -hotelarstwo

  • Godz. 12.30. duża sala gimnastyczna wejście od parkingu

Absolwenci egzamin w kwalifikacji TG.15 -mała sala gimnastyczna wejście od wewnętrznego parkingu godz. 12.20

Egzamin pisemny 12.01.2021

Godz. 10.00. egzamin w kwalifikacjach TG.07; EE.08 odbywa się na dużej sali gimnastycznej wejście od parkingu o godz. 9.15 – TECHNIK INFORMATYK/GASTRONOMIA 9.20

Godz. 12.00.egzamin w kwalifikacjach TG.16; TG.13; AU.30 odbywa się na małej sali gimnastycznej wejście od godz.:

  • 11.00 – TG.13 ( hotelarz)
  • 11.15. – TG.16 ( gastronomia)
  • 11.30 – AU.30 ( reklama).

Godz. 14.00 egzamin w kwalifikacji EE.09 i MS 07 na dużej sali gimnastycznej

  • 13.15. EE.09 (informatyk)
  • 13.30 MS.07 ( Szkoła Policealna)

Przypominamy aby zapoznać się z obowiązującymi procedurami przygotowanymi na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS i przyjętym zarządzeniem Dyrektora szkoły z dnia 5.01.2021r.

Wszystkie procedury są dostępne na stronie szkoły. W kolejne dni zdający stawiają się na egzamin zgodnie z procedurami 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu