Programy edukacyjno-profilaktyczne - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Programy edukacyjno-profilaktyczne

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022, wzorem lat ubiegłych, w naszej szkole realizowane będą trzy programy edukacyjno-profilaktyczne organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myszkowie.

  1. Wybierz życie pierwszy krok !
    Głównym założeniem programu jest stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi. Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Program ma za zadanie podniesienie świadomości istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji.
    http://www.pierwszykrok.edu.pl/
  • Podstępne WZW

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV i HCV oraz zagrożeń wynikających z zakażenia, wpojenie zasad profilaktyki w tym zakresie oraz pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób już zakażonych.
https://www.gwiazdanadziei.pl/podstepne-wzw

  • Znamię? Znam je!

Główną inicjatywą projektu jest podniesienie świadomości uczniów na temat przyczyn zachorowania  na nowotwory skóry oraz zdobycie wiedzy na temat jakie są cechy charakterystyczne czerniaka. Zajęcia będą miały na celu zwiększenie świadomości oraz zrozumienie wagi profilaktyki, odpowiedzialności zdrowotnej
i konsekwencji jej zaniechania w kontekście czerniaka. https://www.akademiaczerniaka.pl/

Wszystkie trzy programy zostaną przeprowadzone zarówno na lekcjach biologii jak i na godzinach wychowawczych.

Milena Morawiec