Milena Morawiec, Autor w serwisie Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Autor: Milena Morawiec

Wystawa z IPN

Działania realizowane przez szkołę w ramach projektu dla nauczycieli i uczniów z województwa śląskiego”. Gdy gaśnie pamięć ludzka , dalej mówią kamienie”.13grudnia 1981- Pamiętamy.

BOHATERON

Pamiętając o zasługach i ogromnym poświęceniu młodych ludzi walczących w POWSTANIU WARSZAWSKIM, klasa II abp – grupa humanistyczna postanowiła włączyć się w szlachetną akcję pod hasłem „BOHATERON”….

POMAGAMY BRACIOM MNIEJSZYM

Składam serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej  za zaangażowanie i udział w akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska w Zawierciu.Bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie akcji…

„HIV/AIDS. Chcę wiedzieć więcej”

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 2021  oraz akcji „HIV/AIDS  – Chcę wiedzieć więcej” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie zorganizował konkurs  w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.  Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej (plakatu) na ww. temat.  Prace powinny ukazywać zrozumienie i uwypuklać temat profilaktyki HIV/AIDS. Plakaty konkursowe o wymiarach A1 ( technika dowolna) proszę oddawać do nauczyciela biologii Danuty…