ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

text on shelf

Dnia 01.09.2020 o godzinie 9.00 serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Klasy pierwsze i klasa 2ABG oraz wychowawcy tych klas spotkanie na Dużej Sali gimnastycznej.

Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych poniżej salach:

 • klasa 2ABP- sala nr 17
 • klasa 2 TGP – sala nr 1
 • Klasa 2TGR – sala nr 6
 • Klasa 2THI – sala nr 27
 • Klasa 2TIP – sala nr 2
 • Klasa 3A – sala nr 23
 • Klasa 3TI – sala nr 7
 • Klasa 3TR – sala nr 19
 • Klasa 3TGH – sala nr 54
 • klasa 4TGH – sala nr 24
 • Klasa 4TIR – sala nr 5

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązują wytyczne przedstawione przez MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, dlatego prosimy aby pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół

im. T. Kościuszki w Żarkach

Danuta Służałek Jaworska

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu