EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw/certyfikatów i dyplomów i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń-luty 2022 r. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw/certyfikatów i dyplomów i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń-luty 2022 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z komunikatem CKE – Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikaty i dyplomy zostaną przekazane do szkoły 7 kwietnia br. do godz. 11:00.

Wydawanie dokumentów odbywać się będzie w sekretariacie ucznia od dnia 07.04.2022 od godziny 13.00

Wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu- i trzyliterowe) będą dostępne
31 marca 2022 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl – dane do logowania zdający otrzymali po złożeniu deklaracji.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2022, mogą złożyć deklaracje przystąpienia
do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2022 w terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2022 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_ostateczna_aktualizacja%2030_12_2021.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ-%20aktualizacja%20ostateczna%20-30.12.2021.pdf

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2022 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw/certyfikatów do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się po odbiór świadectw/certyfikatów do szkoły lub placówki, w której zdawał część.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

Danuta Służałek – Jaworska

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu