Konkurs „Normalizacja i ja" - Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0) - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Konkurs „Normalizacja i ja” – Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0)

Zapraszamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez Polski Komitet Normalizacyjny

Cele konkursu:

  • Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych normalizacji w życiu codziennym;
  • Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/ix-ogolnopolski-konkurs-%E2%80%9Enormalizacja-i-ja%E2%80%9D

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu