Konkurs przyrodniczy - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Konkurs przyrodniczy

Kto jest okrutny

w stosunku do zwierząt,

ten nie może być

dobrym człowiekiem”

Artur Schopenhauer

Konkurs przyrodniczy

Utworzenie prezentacji multimedialnej „Dzień z życia mojego zwierzaka”

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.

Cele konkursu:

 • Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata przyrody.
 • Uwrażliwienie na los zwierząt.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za los zwierząt i empatii wobec nich.
 • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Inspirowanie do pracy twórczej oraz rozwijanie własnej kreatywności

Regulamin konkursu:

 • Konkurs ma charakter pracy indywidualnej.
 • Każda przekazana prezentacja powinna zawierać:
 1. stronę tytułową na której znajdują się dane:

imię i nazwisko autora

nazwę szkoły

tytuł prezentacji – „Dzień z życia mojego zwierzaka”

 1. maksymalnie osiem slajdów
 • Prezentację należy zapisać w programie Power Point

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Zgodność prezentacji z tematyką i regulaminem konkursu.
 2. Nowatorstwo, pomysłowość i kreatywność w podejściu do tematu.
 3. Jakość i estetyka prezentowanych zdjęć.
 4. Kreatywność w sposobie prezentowania różnych aktywności hodowanych zwierząt.

Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu.

Termin nasyłania prac: 21maja 2021r.

Prace przesyłamy na adres: d.kasparek@zs-zarki.edu.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie

nauczyciele biologii: Danuta Kasparek i Roksana Pucek

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu