Kampania 19 dni przeciwko przemocy w Zespole Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Żarkach. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Kampania 19 dni przeciwko przemocy w Zespole Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Żarkach.

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do światowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy. Kampania 19 dni „Naszym marzeniem jest tworzenie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…” W dniach od 1 do 19 listopada, Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Inicjatorem akcji jest Women’s World Summit Foundation, którą w Polsce wspiera Fundacja po DRUGIE. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. Wkrótce szczegóły akcji!!! Działania podejmowane w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach prezentowane będą na fb i stronie internetowej szkoły. Zapraszamy do współpracy w ramach Gospodarza szkoły oraz wszystkie zainteresowane osoby. Koordynator Izabella Matczak pedagog szkolny

Milena Morawiec