BOHATERON - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

BOHATERON

Pamiętając o zasługach i ogromnym poświęceniu młodych ludzi walczących w POWSTANIU WARSZAWSKIM, klasa II abp – grupa humanistyczna postanowiła włączyć się w szlachetną akcję pod hasłem „BOHATERON”. Dnia 18.11.2021 roku uczniowie pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Alicji Misiak przybliżyli postawy i zaangażowanie niektórych spośród wielu bohaterów powstania. W lekcji wzięło udział 15 uczniów, którzy czynnie włączyli się w przybliżenie tamtych czasów i bohaterstwa młodych ludzi. W ramach projektu uczniowie przygotowali też kartki z życzeniami dla żyjących jeszcze powstańców.

Pamiętamy i dziękujemy.

Milena Morawiec