"BOGU NA CHWAŁĘ, BLIŹNIEMU NA RATUNEK" - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

„BOGU NA CHWAŁĘ, BLIŹNIEMU NA RATUNEK”

Młodzież naszej szkoły wzięła udział w I Śląskich Mistrzostwach w Pierwszej Pomocy, które odbyły się w bytomskich Dolomitach dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Głównym celem zawodów było poszerzenie praktycznych umiejętności młodzieży oraz nauka podejmowania ważnych decyzji w stresie. Należało poradzić sobie symulacjami trudnych sytuacji z życia codziennego: udzielanie pomocy przy udarze, zawale, resuscytacji krążeniowej oraz pomoc w stanach urazowych. Uczniowie oceniani byli przez specjalistów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Młodzież naszej szkoły była reprezentowana przez: Kingę Jakubczyk, Martynę Męcik, Patrycję Beleć i Katarzynę Szewczyk pod opieką Pani Małgorzaty Skinder.

Milena Morawiec