Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają…,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,

żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności…

to nie tylko praca, ale i walka…

w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

Janusz Korczak

Dzisiaj 27.09.2022 w Zespole Szkół im .T. Kościuszki odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Witamy nowy skład Rady SU :

Aleks Dłubała kl. 4 TIP – przewodniczący

Maja Rembak kl.3ABP – zastępca przewodniczącego

Milena Morawiec kl.3 TIR– sekretarz

Szymon Walasek kl.1 A– skarbnik

Nową Radą SU będzie wspierać jej opiekun – mgr Katarzyna Gołuchowska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2022/2023!

Milena Morawiec