Regulamin konkursu biologicznego – BIOLOGY EXPERT - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Regulamin konkursu biologicznego – BIOLOGY EXPERT

w kategoriach:

Cytologia

Różnorodność roślin

Funkcjonowanie roślin

Cele konkursu:

  • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów.
  • Kształtowanie u uczniów myślenia naukowego i krytycznego podejścia do informacji.
  • Doskonalenie umiejętności przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia obserwacji, wykonywania prostych eksperymentów i interpretowania ich wyników.
  • Wspieranie uzdolnień uczniów
  • Umożliwienie uczniom skonfrontowania swojej wiedzy z wiedzą innych
  • promowanie osiągnięć uczniów

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

i ponadpodstawowej Liceum i Technikum ZS im. T. Kościuszki w Żarkach.

2. TEMATYKA KONKURSU oparta będzie na treściach zawartych w podstawie programowej z biologii-IV etap-dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

3. Konkurs będzie miał formę pisemną (zadania otwarte i zamknięte), pytania układa organizator.

4.Współzawodnictwo w konkursie ma charakter indywidualny.

5. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów

6. Termin konkursu: 23. luty br. godz. 11.00,

7. Zgłoszenie do konkursu powinno uwzględniać –

– Imię i nazwisko ucznia

– klasa

– nazwa kategorii konkursu

termin zgłoszenia – do 5 lutego

8. Zgłoszenie należy przesłać na adres:

d.kasparek@zs-zarki.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Danuta Kasparek, Roksana Pucek

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu