Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka Zespołu Szkól im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach Technikum w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do realizacji Priorytetu 3 Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W ramach tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo w szkole. Ze środków budżetu państwa wpłynęło 12 000 zł, Starostwo Powiatowe w Myszkowie na ten cel przekazało 3 000 zł.

Jolanta Zamora