Ku pamięci Powstańców Styczniowych - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Ku pamięci Powstańców Styczniowych

Delegacja młodzieży naszej szkoły (Aleks Dłubała, Wiktoria Cupiał i Szymon Walasek) pod opieką p. Dyrektor – Danuty Służałek-Jaworskiej oraz katechety – Artura Skindera wzięła udział w uroczystych obchodach 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystość ta celebrowana była w dniu 13 marca b.r. w Bastionie Św. Barbary na Jasnej Górze. Patronat honorowy nad nią objął Arcybiskup Wacław Depo – Metropolita Częstochowski oraz obecna na Uroczystości p. Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu udział wzięli liczni Goście, zarówno duchowni jak i świeccy. Należeli do nich m. in. p. Urszula Bauer – Śląska Kurator Oświaty, ks. prałat Ryszard Selejdak – Rektor WSD w Częstochowie, p. Grzegorz Bomba – Dyrektor katowickiego oddziału NBP, a także Posłowie na Sejm RP – p. Lidia Burzyńska i p. Mariusz Trepka. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych tych miejscowości i gmin, na terenie których w latach 1863-64 prowadzone były działania powstańcze. Miasto i Gminę Żarki reprezentował Burmistrz – Klemens Podlejski. W Uroczystości uczestniczyli głównie jednak uczniowie różnych typów szkół zaangażowanych w realizację projektu pt. „Śladami Powstania Styczniowego w regionie częstochowskim”. Gospodarzami obchodów byli oczywiście jasnogórscy Ojcowie Paulini z o. Przeorem – Samuelem Pacholskim na czele. Na spotkaniu tym nie zabrakło okolicznościowych przemówień, a wybranym Gościom wręczono monety upamiętniające wydarzenia powstańcze z 1863 roku. Wygłoszona została także prelekcja na temat przebiegu Powstania Styczniowego i jego przywódców na ziemi częstochowskiej oraz w jej okolicy. Na zakończenie spotkania, młodzież szkół częstochowskich wystawiła piękny i podniosły montaż poetycko-muzyczny o roli polskich kobiet podczas styczniowego zrywu wolnościowego sprzed 160 lat.

Milena Morawiec