KOMUNIKAT - Egzamin zawodowy czerwiec 2023 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

KOMUNIKAT – Egzamin zawodowy czerwiec 2023

Formuła 2019

Egzaminy pisemne (na komputerze) odbędą się w dniu 5.06. 2023 r.

Egzaminy praktyczne przeprowadzone zostaną od 01.06.2023 do 15.06.2023 r.

Każdy przystępujący do egzaminu powinien zapoznać się z podstawowymi informacjami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin zawodowy formula 2019

Egzamin zawodowy formula 2017

Szczegółowe informacje dotyczące przydziałów sal egzaminacyjnych oraz godzin rozpoczęcia egzaminów dostępne w komunikatach i harmonogramach zamieszczanych na tablicach informacyjnych (korytarz szkolny – 1 piętro obok sekretariatów).

Jolanta Zamora