160 Rocznica Powstania Styczniowego w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

160 Rocznica Powstania Styczniowego w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach włączył się w realizację projektu „Śladami Powstania Styczniowego w regionie Częstochowskim”, upamiętniającego 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Szkoła zorganizowała Bieg powstańczy na dystansie 1863 m, historyczny Escape room, dotyczący wiedzy o powstaniu, międzyszkolny konkurs literacko – fotograficzny „Powstanie Styczniowe w Żarkach i okolicy”.
Dzień głównych uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, następnie uczniowie zaprezentowali muzyczno – słowny montaż pod tytułem „Gloria victis”, będący ukoronowaniem projektu.
W trakcie przedstawienia przypomniano najpiękniejsze pieśni powstańcze, przywołano sylwetki walczących na naszych terenach bohaterów, a także uhonorowano największych artystów wieszczy tego okresu: Artura Grottgera oraz Marię Konopnicką.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością następujący goście:

Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty,

Pani Alicja Janowska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie,

Pani Anita Imiołek – zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium w Częstochowie,

Pani Zdzisława Polak – wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu Myszkowskiego,

Pani Jolanta Koral – członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego,

Pani Krystyna Jasińska – sekretarz Powiatu Myszkowskiego,

Pan Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki,

Pani Stanisława Nowak – wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Żarkach,

ks. Proboszcz Stanisław Kotyl – parafia w Żarkach,

 ks. Proboszcz Marek Pacyna – parafia w Jaworzniku,

Pani Małgorzata Musialik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzniku,

przedstawicielka Pana Mariusza Trepki – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Jolanta Zamora