Komunikat Dyrektora w sprawie matur i praktyk - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Komunikat Dyrektora w sprawie matur i praktyk

Komunikat Dyrektora – Rodzice, uczniowie, nauczyciele.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, Zarządzeniem nr 4 z dnia 30. 04.2020r. dokonał zmiany zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020 dni wolnych od zajęć dydaktycznych w których odbywa się egzamin maturalny z dni 04, 05, 06 maja 2020r. na dni 08, 09, 10 czerwca 2020r.

Zmianie uległ również termin realizacji praktyk zawodowych w Technikum.

Praktyki w klasach trzecich technikum, które miały być realizowane w maju 2020r. zostają przeniesione na sierpień 2020r.

Dyrektor

Danuta Służałek Jaworska

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu