KOMUNIKAT - MATURA MAJ 2023 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

KOMUNIKAT – MATURA MAJ 2023

MATURA MAJ 2023

Egzaminy pisemne przeprowadzone zostaną w dniach od 04.05.2023r. do 22.05 2023 r.

Egzaminy ustne odbywać się będą zgodnie z przygotowanym szkolnym harmonogramem od dnia 11.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przydziałów sal egzaminacyjnych oraz godzin przeprowadzania egzaminów ustnych znajdują się w harmonogramach udostępnianych na tablicach informacyjnych (korytarz szkolny 1 piętro obok sekretariatów). Podstawowe informacje dotyczące wszystkich egzaminów pisemnych (Formuła 2015 i Formuła 2023) znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin maturalny w formule 2023

Egzamin maturalny w formule 2015

Szczegółowe informacje dotyczące przydziałów sal egzaminacyjnych oraz godzin rozpoczęcia egzaminów dostępne w komunikatach i harmonogramach zamieszczanych na tablicach informacyjnych (korytarz szkolny – 1 piętro obok sekretariatów).

Jolanta Zamora