"HIV/AIDS. Chcę wiedzieć więcej" - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

„HIV/AIDS. Chcę wiedzieć więcej”

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 2021

 oraz akcji

„HIV/AIDS  – Chcę wiedzieć więcej”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie

zorganizował konkurs

 w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

 Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej (plakatu) na ww. temat.

 Prace powinny ukazywać zrozumienie i uwypuklać temat profilaktyki HIV/AIDS.

Plakaty konkursowe o wymiarach A1 ( technika dowolna) proszę oddawać do nauczyciela biologii Danuty Kasparek 

w terminie do 25 listopada br.

Milena Morawiec