Komunikat dla Maturzystów - Egzamin Maturalny – Maj 2021 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Komunikat dla Maturzystów – Egzamin Maturalny – Maj 2021

Komunikat dla Maturzystów

Egzamin Maturalny – Maj 2021

W celu ograniczenia przebywania uczniów na terenie szkoły i eliminowania niezbędnych zagrożeń przygotowany został harmonogram, umożliwiający sprawne przeprowadzenie egzaminu maturalnego w maju 2021r.

Przygotowana również została ankieta ( do pobrania ze strony internetowej szkoły) zawierająca podstawowe pytania dotyczące zagrożeń COVID 19

Wypełniona i podpisana każdego dnia egzaminu ankieta, powinna zostać przekazana przez maturzystów do Zespołu Nadzorującego w danym dniu, w przypadku braku ankiety ZN zleca wypełnienie przygotowanego druku w dniu egzaminu.

Harmonogram

Wtorek – 04.05.2021 Język polski PP

Duża sala gimnastyczna 111 – wejście do budynku od parkingu, zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 3A – godzina 8.00

Klasa 4 TIR – godzina 8.15

Klasa 4TGH – godzina 8.30

Absolwenci – godzina 8.40

ŚRODA –05.05. 2021- MATEMATYKA PP – Egzamin odbywa się na dwóch salach gimnastycznych

Duża sala gimnastyczna 111 – wejście do budynku od parkingu zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 4TIR – godzina 8.00

Klasa 4 TGH – godzina 8.10

Klasa 3 LO – godzina 8.20

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego zgodnie z przyjętym harmonogramem

Absolwenci LO– godzina 8.00

Absolwenci TECHNIKUM– godzina 8.20

Czwartek – 06.05.2021 Język angielski PP

Uczniowie, którzy piszą w salach 1/2/5/6/19 wchodzą do budynku białymi drzwiami od wewnętrznego parkingu

Sala nr 1 – 4 TR – wejście na egzamin 8.00 – 8.10

Sala nr 2 – 4TI – wejście na egzamin od 8.10 – 8.20

Sala nr 5 – 4TI 1 OSOBA wejście 8.20

Sala nr 6 – 4 T HOT Wejście na egzamin od 8.30 – 8.40

Sala nr 19 – absolwenci TECHNIKUM wejście na egzamin od 8.20 – 8.40

Uczniowie, którzy piszą w pracowniach /24/25/26/ wejściem głównym od ulicy Myszkowskiej

Sala nr 24 – 3 A – wejście na egzamin 8.00

Sala nr 25 – 3 A – wejście na egzamin godzina 8.00 + absolwenci LO godzina 8.10

Sala nr 26 –4 TG –wejście na egzamin 8.20

Piątek – 07.05.2021 Język angielski PR

Sala nr 2 – TECHNIKUM – wejście na egzamin 8.00

Sala nr 24 – LO- wejście na egzamin 8.15

PONIEDZIAŁEK – 10.05.2021 język polski poziom rozszerzony

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego zgodnie z przyjętym harmonogramem

Liceum ogólnokształcące – godzina 8.00

Technikum – 8.10

Absolwenci– godzina 8.20

WTOREK – 11.05.2021 MATEMATYKA PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

TECHNIKUM – 8.00

LO – 8.20

ABSOLWENCI – 8.30

ŚRODA – 12.05.2021 – BIOLOGIA PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

TECHNIKUM – 8.00

LO – 8.20

ABSOLWENCI – 8.30

CZWARTEK – 13.05.2021 – GEOGRAFIA PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

TECHNIKUM – 8.00

LO – 8.20

ABSOLWENCI – 8.30

CZWARTEK – 13.05.2021 – Język niemiecki

Sala 54 – wejście do budynku od parkingu

Lo – wejście godzina 13.20

Technikum – wejście godzina 13.30

Piątek – 14.05.2021 – CHEMIA PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

LO – 8.20

ŚRODA – 19.05.2021 – INFORMATYKA PR

Sala 15 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

Technikum – wejście godzina 8.10

Uczniowie korzystający z dostosowań wchodzą na egzamin w pierwszej kolejności

Uczniowie wchodzą do budynku tylko wyznaczonymi miejscami – w czasie trwania egzaminów brak możliwości korzystania z innych miejsc niż te wyznaczone.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w przygotowanym przez CKE, MEN, GIS dokumencie dotyczącym organizowania i przeprowadzania Egzaminu maturalnego oraz wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa.

Po skończonych egzaminach na poziomie podstawowym, uczniowie opuszczają budynek jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności i będzie niezbędne oczekiwanie na kolejny egzamin na terenie szkoły, to tylko w wyznaczonych do tego miejscach i z zachowaniem obowiązujących procedur:

W trakcie trwania egzaminów maturalnych brak możliwości załatwiania dodatkowych spraw np. w sekretariatach szkoły czy bibliotece.

Dyrektor Danuta Służałek – Jaworska

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu