Egzamin Maturalny – Czerwiec 2020 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Egzamin Maturalny – Czerwiec 2020

Komunikat dla Maturzystów

Egzamin Maturalny – Czerwiec 2020

W celu ograniczenia przebywania uczniów na terenie szkoły i eliminowania niezbędnych zagrożeń przygotowany został harmonogram umożliwiający sprawne przeprowadzenie egzaminów w trzech kolejnych dniach tj. 8,9,10 czerwca 2020 roku.

Przygotowana również została ankieta ( do pobrania ze strony internetowej szkoły) zawierająca podstawowe pytania dotyczące zagrożeń COVID 19

Wypełnioną i podpisaną każdego dnia egzaminu ankieta, powinna zostać przekazana przez maturzystów do Zespołu Nadzorującego w danym dniu, w przypadku braku ankiety ZN zleca wypełnienie przygotowanego druku w dniu egzaminu.

Harmonogram

PONIEDZIAŁEK – 08.06.2020 Język polski PP

KLASY TECHNIKUM I ABSOLWENCI TECHNIKUM

Duża sala gimnastyczna 111 – wejście do budynku od parkingu zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 4TI – godzina 8.00

Klasa 4 TIR – godzina 8.20

Klasa 4TG – godzina 8.30

Absolwenci technikum – godzina 8.40

KLASA 3AB I ABSOLWENCI LO

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 3AB – godzina 8.10

Absolwenci LO– godzina 8.30

Sala nr 15 dostosowanie – egzamin godzina 8.30 – główne wejście

Po skończonym egzaminie z poziomu podstawowego uczniowie mogą oczekiwać na kolejny egzamin w Sali 54 – brak

PONIEDZIAŁEK – 08.06.2020 Język polski PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

13.15 – 3 AB

13.30 TECHNIKUM + ABSOLWENCI

WTOREK – 09.06.2020 – MATEMATYKA PP

KLASY TECHNIKUM I ABSOLWENCI TECHNIKUM

Duża sala gimnastyczna 111 – wejście do budynku od parkingu zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 4TIR – godzina 8.00

Klasa 4 TI – godzina 8.10

Klasa 4TG – godzina 8.30

Absolwenci technikum – godzina 8.40

KLASA 3AB I ABSOLWENCI LO

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 3AB – godzina 8.10

Absolwenci LO– godzina 8.30

MATEMATYKA PP – ABSOLWENCI

KLASA/PRACOWNIA NR 2 – drugie piętro wejście do budynku od wewnętrznego parkingu białymi drzwiami godzina 8.10

ŚRODA – 10.06.2020 Język angielski PP

Uczniowie, którzy piszą w salach 1/2/5/6/7/20 wchodzą do budynku białymi drzwiami od wewnętrznego parkingu

SALA NR 1 – 4 TG do numeru – wejście na egzamin 8.00 – 8.10

Sala nr 2 – 4TI cała klasa – wejście na egzamin od 8.10 – 8.30

Sala nr 5 – 3 AB numery od 1 do 22 wejście na egzamin od 8.20 – 8.30

Sala nr 6 – 3AB – numery od 23 Do 37 Wejście na egzamin od 8.30 – 8.40

Sala nr 7 – absolwenci LO + TECHNIKUM wejście na egzamin od 8.20 – 8.40

Sala nr 20 – 2 osoby – wejście na egzamin 8.40

Uczniowie, którzy piszą w pracowniach 15/24/25/26/27 wejściem głównym od ulicy Myszkowskiej

Sala nr 15 – dostosowanie wejście na egzamin godzina 8.30

Sala nr 24 – stara matura – wejście na egzamin 8.30

Sala nr 26 – 4 TR – wejście na egzamin godzina 8.10 – 8.20

Sala nr 27 –4 TG – NUMERY OD 24 DO 27 i 4TIR grupa informatyczna wejście 8.20 – 8.30

Sala nr 25 –dostosowanie – wejście na egzamin godzina 8.30

ŚRODA – 10.06.2020 Język angielski PR

SALA NR 1 – TECHNIKUM – wejście na egzamin 13.10 – 13.30 + ABSOLWENCI

Sala nr 6 – LO- wejście na egzamin od 13.20 – 13.40 + ABSOLWENCI

Sala nr 15 – dostosowanie wejście na egzamin godzina 13.30

Uczniowie wchodzą do budynku tylko wyznaczonymi miejscami – w czasie trwania egzaminów brak możliwości korzystania z innych miejsc niż te wyznaczone.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w przygotowanym przez CKE, MEN, GIS dokumencie dotyczącym organizowania i przeprowadzania Egzaminu maturalnego oraz wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa.

Po skończonych egzaminach na poziomie podstawowym uczniowie opuszczają budynek jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności i będzie niezbędne oczekiwanie na kolejny egzamin na terenie szkoły to tylko w wyznaczonych do tego miejscach i z zachowaniem obowiązujących procedur:

w dniu 08.06.2020 w Sali nr 54

w dniu 10 .06.2020 technikum w Sali nr 19/LO w Sali nr 17

W trakcie trwania egzaminów maturalnych brak możliwości załatwiania dodatkowych spraw np. w sekretariatach szkoły czy bibliotece.

Dyrektor Danuta Służałek – Jaworska

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu