Caritas – znaczy miłość - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Caritas – znaczy miłość

W takim właśnie duchu, uczniowie i uczennice naszej szkoły otwarli się na potrzebujących. W dniu 8 i 9 grudnia b.r. (tj. w piątek i w sobotę) pomagali oni w świątecznej zbiórce żywności zorganizowanej przez „Caritas”, a koordynowanej przez Akcję Katolicką z parafii Żarki-Miasto. Duża grupa młodych ludzi, poświęciła część swojego wolnego czasu na pełnienie jednogodzinnych dyżurów przy wózkach sklepowych w supermarkecie „Karolina” w Żarkach. Zebrana do wózków żywność, a także inne artykuły, zostaną rozdysponowane najbardziej potrzebującym z terenu żareckiej parafii. Za poświęcenie i trud – składamy młodzieży najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności staropolskim: „Bóg zapłać” !

Jolanta Zamora