Pomagamy Ukrainie - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Pomagamy Ukrainie

Towarzystwo Patriotyczne Kresy we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegaturą w Częstochowie przystąpiło do organizacji corocznej akcji mikołajkowej na Kresach.

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki kolejny już raz przyłącza się do tej akcji.

Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmować będzie pomoc materialną dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich w obwodzie Lwowskim . Sytuacja wojenna wymusza konieczność zmiany dotychczasowej formy organizowania pomocy i obejmować będzie zbiórkę darów rzeczowych ograniczoną do słodyczy , artykułów szkolnych oraz kartek z życzeniami.

Tegoroczną akcję w naszej szkole rozpoczynamy 17 października 2022 roku, kończymy 24 października 2022 roku. Następnie dary przekazane zostaną przez koordynatora szkolnego –Alicję Misiak do odpowiedniej instytucji , celem przekazania potrzebującym.

Milena Morawiec