SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,

daremne jest nasze nauczanie,

próżna jest także wasza wiara […]

i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach”

(1 Kor 15, 14.17.)

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Po 40 dniach wielkopostnych poszukiwań Jezusa spotykamy Go jako „zwycięzcę śmierci, piekła i szatana”. Chwalebne zmartwychwstanie Pana poprzedzone było jednak Jego okrutną Męką i śmiercią zarezerwowaną dla łotrów. Czy zbawienie człowieka musiało dokonać się w tak drastyczny sposób ? Czy Bóg nie miał innych możliwości wyrwania człowieka z grzechu ? Owszem, miał. Wypowiedziane przez Niego Słowo stworzyło świat, więc i Słowo mogłoby świat zbawić. Tak się też zresztą stało. Najdoskonalszym Słowem Boga jest Jezus Chrystus. To właśnie w Jego Męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Bóg wypowiedział się do grzeszników najpełniej. I ostatecznie zarazem: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Nie ma na świecie innej religii, w której wyznawany Bóg tak bardzo poświęca się, a nawet wyniszcza dla człowieka. I to w dodatku takiego, który Boga zdradził, odepchnął i zlekceważył. Tylko w chrześcijaństwie doświadczamy wyjątkowego „szaleństwa” Boga, który z miłości do grzesznika cierpi, umiera i … na szczęście – zmartwychwstaje. Bo Zmartwychwstanie Chrystusa to „kropka” nad „i” w całej historii zbawienia. Pokonanie śmierci, nie tylko w wymiarze biologicznym, ale i duchowym, robi przecież wrażenie. Zmartwychwstanie Pana nadaje zupełnie nowy sens i jakość naszemu ziemskiemu wysiłkowi w dźwiganiu własnego krzyża.

Zmartwychwstały Panie !

Proszę Cię,

wypowiedz moje imię, abym rozpoznał Ciebie i uwierzył, że żyjesz.

Wypowiedz moje imię, abym się przekonał, że jesteś dziś obecny w swoim Kościele.

Umocnij mnie w dążeniu do świętości.

Miłością i nadzieją napełnij moje serce.

Utwierdź moją wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.

Oby w moim sercu zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.

Amen.

Obejrzyj i posłuchaj:

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu