Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego „Dzień z życia mojego zwierzaka” - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego „Dzień z życia mojego zwierzaka”

Miłość do zwierząt jest ściśle związana z dobrocią charakteru i można śmiało powiedzieć, że ci, którzy są okrutni wobec zwierząt, nie mogą być dobrymi ludźmi.

~ Arthur Schopenhauer

Rozstrzygnięcie konkursu „Dzień z życia mojego zwierzaka”.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za zainteresowanie wewnątrzszkolnym konkursem.

Na adres organizatora wpłynęło 13 prac uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach. Uczniowie przygotowali prezentację o swoich zwierzętach takich jak: koty, psy, króliki oraz węże.

Jury w składzie:

Przewodnicząca  Jury:  mgr Danuta Kasparek – nauczyciel biologii

Członek Jurymgr Roksana Pucek – nauczyciel biologii

Jury oceniało prace pod kątem spełnionych kryteriów przedstawionych w regulaminie konkursu

  1. Zgodność prezentacji z tematyką oraz jej format.
  2. Nowatorstwo, pomysłowość i kreatywność w podejściu do tematu.
  3. Jakość i estetyka prezentowanych zdjęć.
  4. Kreatywność w sposobie prezentowania różnych aktywności hodowanych zwierząt.

Poziom wykonania większości prezentacji był bardzo wyrównany, jednak dwie prace szczególnie się wyróżniały.

Na tej podstawie jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce: Patryk Elmanowski klasa 2TGR

Wyróżnienie: Anna Seweryn klasa 1TIR

Wszystkim uczestnikom bardzo GRATULUJEMY!
Życzymy dalszych sukcesów !


Nauczyciele Biologii:

Danuta Kasparek

Roksana Pucek

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu