Regulamin konkursu biologicznego – BIOLOGY EXPERT - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Regulamin konkursu biologicznego – BIOLOGY EXPERT

w kategorii

Mistrz eksperymentu

Cele konkursu

  • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów.
  • Kształtowanie u uczniów myślenia naukowego i krytycznego podejścia do informacji.
  • Doskonalenie umiejętności przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia obserwacji, wykonywania prostych eksperymentów i interpretowania ich wyników.
  • Rozwijanie kreatywnego myślenia
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Wspieranie uzdolnień uczniów i ich promowanie

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

i ponadpodstawowej Liceum i Technikum ZS im. T. Kościuszki w Żarkach.

2. Współzawodnictwo w konkursie ma charakter pracy w zespole 2- osobowym.

3. Ocenie podlega procedura postępowania w przebiegu eksperymentu, jakość

i atrakcyjność nagrania.

4. Zgłoszenie do konkursu powinno uwzględniać –

– Imię i nazwisko ucznia

– klasa

– nazwa kategorii konkursu

termin zgłoszenia – do 5 lutego

5.Filmik przedstawiający przebieg doświadczenia należy przesłać

do 22 lutego na adres: r.pucek@zs-zarki.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Danuta Kasparek, Roksana Pucek

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu